بستنی شاد

اخبار

اخبار

افتتاحیه شعبه جدید بستنی شاد

اخبار

افتتاحیه شعبه جدید بستنی شاد در امیدیه خوزستان

زمان: پنج شنبه شانزده اسفند ماه ۹۷ از ساعت ۱۹ الی پاسی از شب

مکان: خوزستان، امیدیه، بلوار امام علی(ع)

میزبان حضور گرمتان هستیم .

۱۴ ام اسفند ماه ۱۳۹۷