بستنی شاد

اخبار

اخبار

بزودی ... شعبه جديد بستني شاد

اخبار

شعبه جديد بستني شاد با مديريت آقاي نويي بزودي در شهر اميديه استان خوزستان افتتاح خواهد شد.

۲۴ ام بهمن ماه ۱۳۹۷