بستنی شاد

اخبار

اخبار

شعبه جدید بستنی شاد

اخبار

شعبه جدید بستنی شاد با مدیریت آقای محمودی بزودی در پاکدشت، بلوار امام رضا، جنب پلیس مبارزه با مواد مخدر افتتاح خواهد شد.

۲۰ ام آذر ماه ۱۳۹۷