بستنی شاد

اخبار

اخبار

شعبه ممتاز این ماه بستنی شاد

اخبار

لحظات مفرح وشاد،

             محیط گرم و دلنشین

                           در بستنی شاد شعبه اراک

                            با مدیریت آقای محمد سعادتمند
 

                                         

۲۰ ام آذر ماه ۱۳۹۷