بستنی شاد

اخبار

اخبار

بستنی بخورید

اخبار

وقتی غمگین هستید، بستنی بخورید! طبق مطالعات علمی بستنی اثر نشاط بخش مستقیم بر اعصاب مرکزی دارد و همان بخشی را در مغز فعال می کند که هنگام برنده شدن پول یا گوش دادن به موزیک شاد فعال می شود. بستنی مورد علاقه شما چیست؟ 

 

۵ ماه قبل